Contact

CENTRUL PENTRU POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Politice
Str. Spiru Haret 8
010175 Bucureşti
România